lisbethbonde.dk > kunstformidling > Kunstbøger


Bogen "Atelier - kunstnerens værksted"

For første gang i Danmark udkommer en bog, der i tekst og billeder går tæt på en række kunstneres værksteder og deres måde at skabe værker på. Forfatteren Lisbeth Bonde og fotografen Hans Ole Madsen har besøgt 23 aktive og aktuelle kunstnere i deres atelierer: Per Arnoldi, Doris Bloom, Jesper Christiansen, Ursula Reuter Christiansen, Marco Evaristti, Erik A. Frandsen, Lone Høyer Hansen, Sys Hindsbo, Kirsten Justesen, Frans Kannik, Per Kirkeby, Michael Kvium, Malene Landgreen, Peter Martensen, Kehnet Nielsen, John Olsen, Carl-Henning Pedersen, Poul Pedersen, Tal R, Jan Sivertsen, Nina Sten-Knudsen, Vibeke Tøjner og Richard Winther. Kunst skabes ud fra vidt forskellige forudsætninger og under vidt forskellige betingelser.

Det gør indtryk at træde ind i en kunstners atelier, for det ligner tit en blanding af en håndværkers værksted og et museum med sære ting.

ATELIER løfter en flig af hemmeligheden bag processen i atelieret og lader læseren og betragteren kigge ind, der hvor kunsten bliver til. Lisbeth Bonde er kunstkritiker og har udgivet bogen "Kunstnere på tale". Hans Ole Madsen har tidligere leveret fotografier til bøgerne "København. Billeder fra en by i Europa" og "Sild og snaps. 20 klassiske frokostrestauranter i København".

Pressen skrev bl.a.:

I Weekendavisen skrev Henrik Wivel bl.a.:
Lisbeth Bonde har fået den glimrende ide at besøge en række danske billedkunstneres atelierer, mens de er her i live, skabende og i fuld vigør. Det sker i en hyldest, ikke til de afdøde, men til de og det levende. Det er en mægtig god ide, fordi omgivelserne i dette tilfælde ikke står tilbage, men står frem med en kunstner lige i midten og et værk i gang og på vej u di verden. Med en kort, præcis og aktuel introduktion til den enkelte kunstner overlader Lisbeth Bonde ellers stedet til fotografen, der skildrer kunstneren og vedkommendes omgivelser med blik for den karakteristiske detalje, helhedens fylde og stedets ånd. Der er en saglighed over fotografierne, der forhindrer ethvert tilløb til romantik og private mytologiseringer
.

I Børsen skrev Bente Scavenius bl.a.:
Godt hjulpet af den fremragende fotograf Hans Ole Madsen har kritikeren Lisbeth Bonde indkredset en række af vores mest fremtrædende kunstneres atelierer, og det er der kommet en fin bog ud af. Tekst og billeder supplerer hinanden, så læseren får en ny dimension til 23 billedkunstnerens spændende i alder fra den 90-årige Carl-Henning Pedersen til den 36-årige Tal R
.